cafe 13

 

احساس می کنم یه دیوونم

که خودم دردم ُ می دونم

که تو جهنم تنهائیم

فقط یه روح سرگردونم

 

احساس می کنم که دستام ُ

محکم به تخت کسی بستم

که نمی دونم چرا رفت و

چرا هنوزم عاشقش هستم

 

 

درست همون روز که عکساش ُ

زده بودم وسط دیوار

دیوونه شد از قفس پرید

پائیز گذشته بود انگار

 

 

می خواستم بهش بگم برگرد

اما صدام ُ از قصد نشنید

دم آخر ، تو چشمام زل زد

احساسم ُ اشتباه فهمید

 

نشستم یه گوشه و آروم

می چرخه اتاق دور سرم

احساس می کنم یه دیوونم

که نمی تونم از یاد ببرم

 

 

درست همون روز که عکساش ُ

زده بودم وسط دیوار

فرار کرد ، از پنجره پرید

پائیز گذشته بود انگار

 

 

 

                                                          ...  پویا حسین خانی  

 

 

 

 

  • ترانه ها ، تصویر شاعرانه ای هستند از خاطرات گذشته ... و خاطره ها همیشه تلخ می شوند ؛ 
  • داشتم فکر می کردم اگر تمام انسان هایی که اسم هنرمند بودن را یدک می کشند صداقت داشتند ،  احترام گذاشتن و دوست داشتن ، دروغ تهوع آوری نبود  در جامعه ی هنر اما ... ؛
  • چه کسانی می خوانند دست نوشته هایم را !؟ نمی دانم ...
  • برای بازگشت شادمهر عقیلی خوشحالم و صادقانه امیدوارم که اثر تازه به شدت مورد استقبال قرار بگیرد و هم چنان به آینده ای فکر می کنم که در امتداد روزهای پیش رو ، بیش از همیشه روشن خواهد بود به خصوص برای ... !!   :)
  • و در آخر ...
  • همیشه سعی کرده ام دور بمانم از ارتباط ها و حواشی دنیای ترانه تا غرور ، دروغ و تظاهر کردن را تجربه نکنم با این همه برای تمام کسانی که می نویسند ، حتی یک واژه ... بهترین ها را آرزو می کنم و امیدارم همیشه سلامت ، پیروز و موفق باشند ؛

 

 

 

 

 

Now I lay me down to sleep

Pray the lord my soul to keep

If I die before I wake

Pray the lord my soul to take

 

 

Enter sand man

Metallica

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید