cafe 15

 

 

افرادی هستند که به خطاهایشان عادت می کنند و پس از مدتی ، همین خطاها را با سجایای اخلاقی اشتباه می گیرند ؛

و آن موقع دیگر برای تغییر زندگی بسیار دیر شده است ...

 

 

 

 

                                                                                                 بریدا

                                                                                       پائولو کوئلیو

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

در زندگی ام دردهائی هست که نمی توانم بازگو کنم ، یعنی نمی توانم بی محابا تعریف کنم یا حتی بنویسم .. به نظر می رسد هرگز پاسخ روشن و واضحی برای سوال های بی دریغم وجود ندارد یا اگر هم هست تنها در واژه ی قناعت به آنجه یاد گرفته ام ، دیده ام و تجربه کرده ام .. خلاصه می شود ؛

این روزها من قهرمان ترانه ای هستم که نمی دانم چگونه به اتمام خواهد رسید ، انگار هدف یا طرح مشخصی از تصاویری که می خواهم ترسیم کنم ، ندارم .. تنها رها می شوم در میان واژگانی که شریک تمام لحظه هایم بوده اند ، واژگانی که از من جان می گیرند و از آنها ، می میرم مدام ...

 

اما حقیقت زندگی ، چیزی نیست جز شوخی گذشت حتی اگر تا ابد بمانی ، ببخشی یا بخشیده شوی ... ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

باز می پرسی چه شد که عاشق جبرت شدم

در دل طوفان که باشی بادبان بی فایده ست

 

 

 

بال وقتی بشکند از کوچ هم باید گذشت

دست و پا وقتی نباشد نردبان بی فایده ست

 

 

 

 

کاظم بهمنی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید