cafe 21

افسوس آیا هنوز هم گل های کاکتوس پشت دریچه های اتاق توست !؟ آه ای روزهای خاطره ای کاکتوس ها                                                       "   حمید مصدّق   "   یک سال بی ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 130 بازدید

cafe 19

به تو می اندیشم به سال های آزگار تنهائی ام و بغض هائی که بی تو ترک خوردند بی صدا ...     باران که حریصانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید

cafe 17

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد   در من زندانی ستم گری بود که به آواز زنجیرش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

cafe 15

    افرادی هستند که به خطاهایشان عادت می کنند و پس از مدتی ، همین خطاها را با سجایای اخلاقی اشتباه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست